banner

WELKOM IN ONZE WERKPLAATS!

Vereniging Gered Gereedschap Groningen levert een bijdrage aan de opbouw van een onafhankelijk en zelfstandig bestaan van mensen in ontwikkelingslanden.
ingang GGG De ondersteuning is concreet en praktisch: overtollig gereedschap en naaimachines worden ingezameld, opgeknapt en op aanvraag
verzonden naar projecten in landen waar goed gereedschap onbetaalbaar is. Dat gereedschap stelt mensen in staat een vak te leren, inkomen te verwerven, een bedrijfje te starten. of uit te breiden.
Gered Gereedschap Groningen werd opgericht in 1985 en beschikt sinds 2017 over een werkplaats aan de Travertijnstraat 6 (gebouw B) in Groningen (wijk Vinkhuizen)
Hier werken uitsluitend vrijwilligers. Zij verwerken project-aanvragen die binnenkomen via het hoofdkantoor. Daarnaast geven we voorlichting aan personen en groepen in stad en provincie over de doelstelling en het werk van Gered Gereedschap.

Onze visie op vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk draagt bij aan een samenleving waarin mensen zich verantwoordelijk weten en voelen voor anderen. Dichtbij en veraf. Dit werk is een zelf verkozen, volwaardige activiteit en doet daardoor een groot appèl op eigen verantwoordelijkheid en solidariteit.
We beschouwen het als niet vrijblijvend, omdat we met elkaar een organisatie draaiende houden. Ieder draagt hieraan bij naar eigen vermogen en capaciteit. Wij respecteren de verschillende motieven die mensen hebben om dit te gaan doen; vaak een combinatie van persoonlijke doelen en maatschappelijke betrokkenheid.
Dat betekent in ons geval: achter de doelstelling van Gered Gereedschap staan.

jaarverslag 2023 oudejaarverslagen